FORPOX SR

Żywice epoksydowe cena 

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego. Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie oraz kuchnie przemysłowe.

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego

1. Wykonanie warstwy gruntująco-wyrównawczej – najpierw FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego
2. Wykonanie warstwy zasadniczej – następnie FORPOX 100 ST lub FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego
3. Wykonanie warstwy wykończeniowej – następnie FORPOX 200

Właściwości produktu
  • powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania do stref użytkowych
  • wysoka odporność mechaniczna
  • wysoka odporność chemiczna
  • wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
Pobierz FORPOX SR

Klasa antypoślizgowości

R11 – R12


Produkty powiązane