FORPOX SR

Żywice epoksydowe – antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego 

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe.

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego

1. Wykonanie warstwy gruntująco-wyrównawczej – FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego
2. Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego
3. Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 200

Właściwości produktu

• powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania do stref użytkowych
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

Pobierz FORPOX SR

Klasa antypoślizgowości

R11 – R12


Produkty powiązane