FORPOX TLX

Techniczne posadzki żywiczne – cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

Posadzki żywiczne stanowią ekonomiczne i uniwersalne i rozwiązanie przeznaczone do stosowania zarówno w zamkniętych obiektach przemysłowych jak i obiektach parkingowych i garażowych narażonych na lekkie warunki eksploatacyjne. Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkcji lekkiej, obiekty socjalne, wystawiennicze, garaże przydomowe.

Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

1. Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX 100 ST
2. Wykonanie I warstwy zasadniczej – FORPOX 200
3. Wykonanie II warstwy zasadniczej – FORPOX 200 TX

Właściwości produktu

• łatwość w aplikacji
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• łatwość utrzymania czystości
• lekka antypoślizgowość
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

Pobierz FORPOX TLX

klasa antypoślizgowości

R11


Produkty powiązane