FORPOX STB

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego

Stanowi specjali-styczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty wystawiennicze.

podlogi żywiczne producent

 1. Wykonanie warstwy gruntująco-wyrównawczej –
  FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka
  z naturalnego kruszywa kwarcowego
 2. Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub
  FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka
  z kolorowego kruszywa kwarcowego
 3. Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 100 ST
  lub FORPOX 100 UV
Właściwości produktu

• powierzchnia lekko antypoślizgowa
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka estetyka

Pobierz FORPOX STB

klasa antypoślizgowości

R11


Produkty powiązane