FORPOX TL

Cienkopowłokowy system posadzkowy o strukturze gładkiej – typ malarski.

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na lekkie warunki eksploatacyjne. Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkcji lekkiej, obiekty socjalne, wystawiennicze, garaże przydomowe.

forpox-tl

1. Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX 100 ST
2. Wykonanie I warstwy zasadniczej – FORPOX 200
3. Wykonanie II warstwy zasadniczej – FORPOX 200

Właściwości produktu

• łatwość w aplikacji
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• łatwość utrzymania czystości
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

Pobierz FORPOX TL

klasa antypoślizgowości

R10


Produkty powiązane