Produkty z kategorii hydroizolacji mają trzy rodzaje zastosowań: jako elastyczna warstwa izolacji przeciwwodnej, wodoszczelnej warstwy izolacyjnej powierzchni betonu oraz szybkowiążąca zaprawa cementowa o czasie utwardzania ok. 4 min. Hydroizolacje stosuje się przy wyciekach wodnych, do zbiorników z wodą pitną, kabin prysznicowych, łazienek, pomieszczeń higienicznych.