FORPOX SL

Samorozlewna żywica epoksydowa

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Szczególnie zalecany w obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych. Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe i logistyczne, produkcji suchej, socjalne i również wystawiennicze.

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

1. Wykonanie warstwy gruntującej – najpierw FORPOX 100 Z + wypełniacz mineralny
2. Wykonanie warstwy zasadniczej typu samorozlewnego – następnie FORPOX 200 z dodatkiem wypełniacza mineralnego

Właściwości produktu
  • szybkość aplikacji
  • powierzchnia gładka, zapewniająca łatwość utrzymania czystości
  • wysoka odporność mechaniczna
  • wysoka odporność chemiczna
  • wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
Pobierz FORPOX SL

klasa antypoślizgowości

R9


Produkty powiązane