FORPOX SL

Samorozlewna żywica epoksydowa

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Szczególnie zalecany w obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych. Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe i logistyczne, produkcji suchej, socjalne, wystawiennicze.

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

1. Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX 100 Z + wypełniacz mineralny
2. Wykonanie warstwy zasadniczej typu samorozlewnego – FORPOX 200 z dodatkiem wypełniacza mineralnego

Właściwości produktu

• szybkość aplikacji
• powierzchnia gładka, zapewniająca łatwość utrzymania czystości
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

Pobierz FORPOX SL

klasa antypoślizgowości

R9


Produkty powiązane