LINEA 840 M

Zaprawa wyrównawcza do betonów

LINEA 840 M to bezskurczowa masa na bazie cementu i polimerów przeznaczona do wyrównywania podłoży cementowych; grubość warstwy: 5-40 mm. Stosowana jest do wyrównywania starych i zniszczonych nawierzchni betonowych oraz jako warstwa podkładowa pod inne posadzki cementowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na warstwę LINEA 840 M można nakładać nowe posadzki LINEA 803 SL, LINEA 810 SL lub LINEA 811 SL (grubość 1-3 mm).

Pobierz LINEA 840 M

Typ produktu

Materiał na bazie cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, polimeru oraz dodatków

Uziarnienie

Dmax: 3,15 mm ( EN 12192-1:2002)

Gęstość

- gęstość nasypowa: 1,4 kg/l (EN 12192-1:2002)
- gęstość świeżej zaprawy: 2,20 kg/l
- gęstość związanej zaprawy: 2,17 kg/l

Wytrzymałość na zginanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 7 MPa (F7)

Wytrzymałość na ściskanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 40 MPa (C40)

Wytrzymałość na oderwanie od betonu

≥ 2 MPa (B2,0) - (EN 13813:2003)

Skurcz po 28 dniach

0,7 mm/m (EN 12617-1:2003)

Grubość warstwy

5-40 mm

pH (w temp. 20oC)

11-13,5

Klasa odporności ogniowej

A1 fl (EN 13501-1:2007)


Produkty powiązane

samorozlewna masa do posadzek LINEA 841 SL
Samorozlewna masa do wyrównywania posadzek, gr. 3-40 mm
cienkowarstwowa masa cementowa - w stałej ofercie Formatiq LINEA 830 SL
Szybkowiążąca samorozlewna masa do posadzek, gr.3-30 mm
szybkowiążąca masa cementowa - sprawdź nasze ceny LINEA 811 SL
Samorozlewna masa do wyrównywania posadzek, gr. 1-10 mm,
masa do wyrównywania posadzek - dobre ceny i jakość LINEA 810 SL
Masa do wyrównywania posadzek