LINEA 811 SL

Szybkowiążąca masa cementowa

LINEA 811 SL to szybkowiążąca masa cementowa z dodatkiem polimerów. Przeznaczona do wyrównywania posadzek wewnątrz budynków.
Do wykonywania cienkich warstw na różnego typu podłożach cementowych i betonowych, przed nakładaniem kolejnych warstw posadzkowych (np. parkietów, posadzek drewnianych, płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych i PCV), grubość warstwy 1-10 mm, tylko do zastosowań wewnętrznych.

Przy aplikacji na zewnątrz powierzchnia LINEA 811 SL musi być zabezpieczona poprzez nałożenie warstwy uszczelniającej, np. Hidrostop Elastik, Hidrostop Flex lub innej.
LINEA 811 SL jest odpowiednia do wypełniania pęknięć i nierówności na powierzchniach posadzek. Jej aplikacja jest łatwa i szybka. Może być stosowana we wszystkich typach obiektów budowlanych: budynkach mieszkalnych, szkołach, magazynach, szpitalach, itp. Nie zawiera w swoim składzie szkodliwych substancji lotnych.

Przygotowanie podłoża przed aplikacją LINEA 811 SL musi być wystarczająco mocne, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, luźnych cząstek, zastoin wody, olejów i tłuszczów. Mogłoby to zmniejszać przyczepność. Szybkowiążąca masa cementowa może być nakładana tylko na całkowicie suche podłoże. W przypadku aplikacji masy w pomieszczeniach mokrych (łazienki, pralnie, itp), konieczne jest zastosowanie membrany wodoodpornej na bazie cementu, takich jak HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, itp.

Właściwości produktu
  • przy maksymalnej grubości warstwy jest możliwy ruch pieszy już po 3-4 godzinach od aplikacji
  • samorozlewna
  • bezskurczowa
  •  odpowiednia do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym
  • duża wytrzymałość
  • do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych po nałożeniu powłoki uszczelniającej
  • nie zawiera kazeiny
  • szybko-wiążąca
Pobierz LINEA 811 SL

Typ produktu

Materiał na bazie cementu, z dodatkiem polimeru

Uziarnienie

Dmax: 0,40 mm ( EN 12192-1:2002)

Gęstość

- gęstość nasypowa: 1,23 kg/l (EN 12192-1:2002)
- gęstość świeżej zaprawy: 2,10 kg/l
- gęstość związanej zaprawy: 1,843 kg/l

Wytrzymałość na zginanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 7 MPa (F7)

Wytrzymałość na ściskanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 30 MPa (C20)

Wytrzymałość na oderwanie od betonu

≥ 2 MPa (B2,0) - (EN 13813:2003)

Skurcz po 28 dniach

0,55 mm/m (EN 12617-1:2003)

Grubość warstwy

1-10mm

pH (w temp. 200C)

11-13,5

Klasa odporności ogniowej

A1 (EN 13501-1:2007)


Produkty powiązane

cienkowarstwowa masa cementowa - w stałej ofercie Formatiq LINEA 830 SL
Szybkowiążąca samorozlewna masa do posadzek, gr.3-30 mm
zaprawa wyrównawcza do betonów LINEA 840 M
Bezskurczowa zaprawa do wyrównywania podłoży i posadzek cementowych, gr.5-40 mm
masa do wyrównywania posadzek - dobre ceny i jakość LINEA 810 SL
Masa do wyrównywania posadzek
samorozlewna masa do posadzek LINEA 841 SL
Samorozlewna masa do wyrównywania posadzek, gr. 3-40 mm