KEMAGRUND A

Do gruntowania podłoży betonowych

KEMAGRUND A to dyspersja polimerowa na bazie wody zawierająca żywice oraz domieszki do gruntowania podłoży betonowych. Stosowana jest do gruntowania podłoży betonowych przed aplikacją cementowych warstw uszczelniających, do gruntowania podłoży betonowych o normalnej i zmniejszonej chłonności przed nakładaniem mineralnych warstw samorozlewnych oraz do gruntowania podłoży betonowych przed układaniem okładzin kamiennych oraz z płytek ceramicznych. Przed aplikacją Kemagrund A musi być zmieszany w wodą w proporcji od 1:1 do maksymalnie 1:3.

Pobierz KEMAGRUND A

Baza chemiczna

Dyspersja polimerowa

Gęstość w temp. 23oC

1,20 g/cm3

Wartość pH

8-9,5 w temp. 25 oC