LINEA 810 SL

Masa do wyrównywania posadzek

LINEA 810 SL to szybko-wiążąca masa do wyrównywania posadzek, cementowa z dodatkiem polimerów. Przeznaczona do prac wewnątrz budynków. Przeznaczona jest do wykonywania cienkich warstw na różnego typu podłożach cementowych i betonowych, przed nakładaniem kolejnych warstw posadzkowych (np. parkietów, posadzek drewnianych, płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych i PCV), grubość warstwy 1-10 mm, tylko do zastosowań wewnętrznych.

LINEA 810 SL jest odpowiednia do wypełniania pęknięć i nierówności na powierzchniach posadzek. Jej aplikacja jest łatwa i szybka. Może być stosowana we wszystkich typach obiektów budowlanych: budynkach mieszkalnych, szkołach, magazynach, szpitalach, itp., ponieważ nie zawiera w swoim składzie szkodliwych substancji lotnych.

Pobierz LINEA 810 SL

Typ produktu

Materiał na bazie cementu, z dodatkiem polimeru

Uziarnienie

Dmax: 0,355 mm ( EN 12192-1:2002)

Gęstość

- gęstość nasypowa: 1,20 kg/l (EN 12192-1:2002)
- gęstość świeżej zaprawy: 2,02 kg/l
- gęstość związanej zaprawy: 1,78 kg/l

Wytrzymałość na zginanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 5 MPa (F5)

Wytrzymałość na ściskanie
(EN 13813:2003)

Po 28 dniach ≥ 20 MPa (C20)

Wytrzymałość na oderwanie od betonu

≥ 2 MPa (B2,0) - (EN 13813:2003)

Skurcz po 28 dniach

0,55 mm/m (EN 12617-1:2003)

Grubość warstwy

1-10mm

pH (w temp. 200C)

11-13

Klasa odporności
ogniowej

A1 (EN 13501-1:2007)


Produkty powiązane

cienkowarstwowa masa cementowa - w stałej ofercie Formatiq LINEA 830 SL
Szybkowiążąca samorozlewna masa do posadzek, gr.3-30 mm
zaprawa wyrównawcza do betonów LINEA 840 M
Bezskurczowa zaprawa do wyrównywania podłoży i posadzek cementowych, gr.5-40 mm
samorozlewna masa do posadzek LINEA 841 SL
Samorozlewna masa do wyrównywania posadzek, gr. 3-40 mm
szybkowiążąca masa cementowa - sprawdź nasze ceny LINEA 811 SL
Samorozlewna masa do wyrównywania posadzek, gr. 1-10 mm,