Zdjęcia przedstawiają zniszczone pola dokowe w posadzce przemysłowej przed i po naprawie oraz odbudowane dylatacje. Zastosowany materiał to Rapid Set® MORTAR MIX. Odbudowa dylatacji i naprawa posadzki przebiegała szybko i sprawnie dzięki użyciu szybkowiążącej zaprawy naprawczej Mortar Mix. Produkt ten ma wielorakie przeznaczenie: do napraw ogólnych oraz konstrukcji betonowych, do napraw tynków, tynków szlachetnych, jednowarstwowych tynków zewnętrznych, powierzchni prefabrykatów i konstrukcji betonowych i żelbetowych, warstw posadzkowych, ubytków przy deskowaniu, a także do napraw dróg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w obszarach wilgotnych. Więcej TU >> Rapid Set® MORTAR MIX