Rapid Set® MORTAR MIX

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

Rapid Set® MORTAR MIX to wysokiej jakości, łatwa w wykonaniu, uniwersalna, mineralna i szybkowiążąca zaprawa naprawcza. Idealna do prac, w których wymagane jest osiągnięcie szybkiej wytrzymałości, trwałości i niewielkiego skurczu. Zaprawa MORTAR MIX może być nanoszona w warstwie o grubości od 15 do 150 mm. Wstępne związanie po 15 minutach, gotowa do obciążenia po 1 godzinie.

MORTAR MIX to uniwersalny produkt przeznaczony do napraw ogólnych oraz konstrukcji betonowych, do napraw tynków, tynków szlachetnych, jednowarstwowych tynków zewnętrznych, powierzchni prefabrykatów i konstrukcji betonowych i żelbetowych, warstw posadzkowych, ubytków przy deskowaniu, a także do napraw dróg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w obszarach wilgotnych. MORTAR MIX może być aplikowany na powierzchnie poziome, pionowe oraz na sufitach. MORTAR MIX jest wysoko wydajną mieszanką Cementu Rapid Set® i specjalnych kruszyw mineralnych. MORTAR MIX jest niemetaliczny, nie zawiera chlorków. Szybkowiążąca zaprawa naprawcza MORTAR MIX wyglądem przypomina materiały naprawcze na bazie cementu portlandzkiego, może być nakładany przy użyciu podobnych metod. Ostateczna barwa oraz wygląd powierzchni MORTAR MIX mogą różnić się w zależności od zastosowanych metod aplikacji oraz warunków środowiskowych. Przeznaczony do nakładania warstwy grubości od 15 do 150 mm. W przypadku nakładania warstwy większej grubości zaleca się stosowanie preparatu Rapid Set® CONCRETE MIX. W razie aplikacji zaprawy jako warstwy ścieralnej zaleca się wykonać pole próbne.

Właściwości produktu
  •  Szybkie wiązanie – urabialny przez 15 minut, gotowy do obciążenia po 1 godzinie, wiąże tylko z wodą
  •  Wysoka wytrzymałość – po godzinie już 17,0 N/mm2
  •  Brak skurczu – odporność na pęknięcia
  •  Trwałość – w ekstremalnych warunkach
  •  Doskonała przyczepność bezpośrednio do podłoża – nie wymaga zaprawy sczepnej
  •  Uniwersalność – do napraw oraz nowych konstrukcji, do zastosowań poziomych, pionowych oraz na sufity
  •  Grubość warstwy – 15 – 150 mm wewnątrz i na zewnątrz

Pobierz Rapid Set® MORTAR MIX

Produkty powiązane

cementowy materiał naprawczy Rapid Set® CONCRETE MIX
Szybkowiążący beton, gr.50-600mm
mineralna zaprawa naprawcza Rapid Set® CEMENT ALL™
Mineralna zaprawa naprawcza, gr. 0-100mm