Metoda na osiadanie podłoża – informacje na temat wykonania iniekcji cementowej klawiszujących płyt posadzek betonowych oraz produktu KEMAGROUT CI 50, który stosujemy do wykonywania tego rodzaju prac.

Tego typu iniekcje stosuje się do wypełnień spękań, pustych przestrzeni w konstrukcjach budowlanych i żelbetowych, w szczególności przy klawiszowaniu płyt posadzek przemysłowych.

Bardzo płynna masa cementowa wypełnia przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią posadzki, a górną powierzchnią podbudowy. Stabilizacja cementowa – metoda na osiadanie podłoża – zapobiega dalszemu klawiszowaniu oraz pękaniu płyt betonowych. Poprawia się komfort (mniejszy hałas przy przejeżdżaniu przez styki dylatacji) oraz bezpieczeństwo transportu materiałów w halach magazynowych i produkcyjnych.

Proponowana przez nas masa iniekcyjna KEMAGROUT CI 50 jest specjalną mieszanką cementów oraz dodatków uplastyczniających z kompensacją skurczu o  wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej. Produkt ma bardzo płynną konsystencję, dlatego pozwala na wypełnienie drobnych pęknięć, ubytków i szczelin.

Podstawowe właściwości produktu:

  • szybki przyrost wytrzymałości skracający do minimum czas wyłączenia posadzki z eksploatacji
  • wysoka płynność
  • materiał o bardzo małym skurczu
  • dobra przyczepność do podłoża betonowego, cegły, kamienia
  • bardzo duża trwałość
  • możliwość aplikacji przy zastosowaniu pomp do iniekcji
  • gwarantowana jakość – materiał gotowy do użycia po zmieszaniu z wodą
  • nie zawiera chlorków ani składników żrących