Realizacja z napraw dylatacji na posadce przemysłowej na hali magazynowej. Użyto mas naprawczych marki Formatiq – ForFlex. Produkty do kupienia >> SKLEP