Innowacyjny system profili dylatacyjnych

ARMOURJOINT firmy Isedio to innowacyjny system profili dylatacyjnych deskowania tak zaprojektowany, aby spełnić wysokie wymagania dzisiejszych betonowych posadzek przemysłowych. System umożliwia szybkie wykonywanie  betonowych podłóg przemysłowych w obiektach takich jak magazyny, fabryki, centra logistyczne, magazyny itp. ARMOURJOINT przewyższa wymagania TR34 3rd  i zapewnia wyjątkowy poziom przenoszenia obciążenia.

joint

ARMOURJOIN to system profili dylatacyjnych do przerw dziennych oraz do zabezpieczenia krawędzi płyty przed bardzo dużym obciążeniem ruchem.Wzmacnianie krawędzi płyty betonowej następuje przez zastosowanie stabilnych, wysokiej jakości, zimno giętych pasów stali  o wysokości 40 mm i grubości 10 mm. Stalowe pasy są łączone z betonową posadzką za pomocą stalowych kotw. Każda kotwa jest fabrycznie sprawdzana i testowana w zakresie wykonania dokładnego spawu. Dwa równoległe pasy z wysokiej klasy stali są ze sobą połączone przy pomocy odpowiednich śrub, które ulegają zerwaniu w czasie skurczu betonu w celu rozdzielenia pasów, które mają zabezpieczać odpowiednie krawędzie płyty betonowej.