FORMOVE M3

Zaprawy naprawcze do betonu

ForMove M3 to bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek betonowych nie wymagająca warstwy sczepnej. Mieszanina cementów, mineralna zaprawa naprawcza, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, włókien z tworzywa sztucznego, polimerów oraz substancji modyfikujących. Materiał ten odznacza się szybkim przyrostem wytrzymałości oraz bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i zbrojenia. Zaprawy naprawcze do betonu są niskoskurczowe, tzn. wykazują skurcz bliski zeru w przeciętnych warunkach pielęgnacji. Grubość warstwy 40-100 mm.

Właściwości produktu
  • Aplikacja bez mostka sczepnego
  • Uziarnienie do 6 mm
  • Materiał niskoskurczowy
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża i zbrojenia
  • Zawiera mikro-włókna
  • Mineralna zaprawa naprawcza do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Pobierz FORMOVE M3

Produkty powiązane

mieszanina cementów do naprawy betonu FORMOVE M2
Mineralna zaprawa naprawcza, gr. 10-40mm
materiał naprawczy do betonu FORMOVE M1
Mineralna zaprawa naprawcza, gr. 10-20mm