FORJOINT

System stalowych profili dylatacyjnych

Stalowa dylatacja systemowa do zabezpieczania krawędzi w posadzkach oraz płytach betonowych.

FORJOINT H to wysokiej jakości system stalowych profili dylatacyjnych, przeznaczony do ochrony krawędzi posadzek betonowych. Zalecany jest do stosowania w posadzkach betonowych posadowionych na gruncie, narażonych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne. FORJOINT H może być wykorzystywany zarówno w posadzkach dylatowanych jak i bezspoinowych, zbrojonych tradycyjnymi siatkami stalowymi lub też włóknem rozproszonym. W trakcie wylewania posadzki betonowej FORJOINT H pełni rolę szalunku traconego, minimalizującego efekt klawiszowania płyt.

forjoint-11

Profil prosty FORJOINT H uzupełnia system gotowych kształtowników ułatwiających montaż dylatacji:
FORJOINT HL – profil narożnikowy w kształcie litery L
FORJOINT HT – profil wykończeniowy w kształcie litery T
FORJOINT HX – profil krzyżowy w kształcie litery X

Wysokość profilu DUROJOINT H należy każdorazowo dostosowywać do grubości płyty betonowej, stosując się do wytycznych zawartych w tabeli 1:

forjoint-tab1

Opakowanie i składowanie:

Opakowanie zbiorcze – 1 m x 3 m
Przechowywanie – na paletach, w warunkach wolnych od wilgoci
Okres składowania – bez ograniczeń czasowych

 

Właściwości produktu

• zapewnia swobodny skurcz poziomy posadzki
• zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych płyt względem siebie
• zwiększa wytrzymałość krawędzi i naroży płyt
• zabezpiecza krawędzie płyt przed wykruszaniem
• minimalizuje efekt klawiszowania płyt
• minimalizuje efekt przemieszczeń pionowych
• podnosi właściwości użytkowe

 

 

Pobierz FORJOINT