FORPRIME PU

Gruntowanie betonu wylewka

Przeznaczeniem ForPrime PU jest gruntowanie betonu wylewka pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z żywic poliuretanowych oraz do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi ForFlex.

ForPrime PU jest jednoskładnikowym niskolepkim roztworem żywicy poliuretanowej w zestawie rozcieńczalników organicznych, zawierającym katalizator chemicznego utwardzania.Może być także stosowany jako roztwór gruntujący i impregnat do innych rodzajów materiałów budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips, a także jako grunt na powierzchnie stalowe przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych.

Gruntowanie betonu przy użyciu ForPrime PU podkega pewnym ograniczeniom: należy zabezpieczyć świeżo nałożony materiał (wylewka) przed przemarzaniem, deszczem oraz innymi warunkami atmosferycznymi, materiał nie powinien być stosowany jeżeli temperatura: powierzchni, powietrza wynosi < +5 oC, nie wolno też dodawać żadnych innych produktów do ForPrime PU ani podczas mieszania ani podczas aplikacji.

Pobierz FORPRIME PU

Baza chemiczna

Roztwór żywicy poliuretanowej

Gęstość w temp. 23oC

1,0±10% g/cm3

Zawartość VOC

Max 850 g/l

Wielkość cząstek

0,12-0,14 m

Czas wysychania

≤100 min

Nakładanie kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18÷20oC

Min 4 godziny
Max 48 godzin

Pełne parametry użytkowe

7 dni

Wartość pH

7,5-8,5

Min. temperatura stosowania

> +6 oC

Lepkośd

15±2 s (czas wypływu, kubek Forda śr. 4mm) w 23oC

Temperatura

10 ÷ 25 oC

Wilgotność względna

< 80%