KEMAGROUT CI 50

Mieszanka cementów i dodatków uplastyczniających

KEMA ZAPRAWA CI 50 jest to specjalna mieszanka cementów i dodatków uplastyczniających z kompensacją skurczu o wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej. Produkt ma bardzo płynną konsystencję, dlatego pozwala na wypełnienie drobnych pęknięć, ubytków i szczelin. Może być stosowany do iniekcji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych.

Jest to bardzo ciekły materiał wypełniający. Przeznaczony do wypełniania spękań i pustych przestrzeni w konstrukcjach betonowych, żelbetowych oraz z cegły i kamienia. Znajduje on zastosowanie przy wypełnianiu i uszczelnianiu nawet bardzo wąskich szczelin, rys i pustek w trudno dostępnych miejscach.

 

Właściwości produktu
  •  Wysoka płynność
  •  Materiał o bardzo małym skurczu
  •  Dobra przyczepność do podłoża betonowego, cegły, kamienia
  •  Bardzo duża trwałość
  •  Możliwość aplikacji przy zastosowaniu pomp do iniekcji
  •  Gwarantowana jakość – materiał gotowy do użycia po zmieszaniu z wodą
  •  Nie zawiera chlorków ani składników żrących

Pobierz KEMAGROUT CI 50

Baza chemiczna

materiał na bazie specjalnego cementu portlandzkiego i dodatków
plastyfikujących

Gęstość nasypowa proszku

1,01 kg / l (EN 121921:2002)

Waga świeżej zaprawy

2,07 kg / l (EN 1015-6:1999)

Waga z utwardzonej zaprawy

1,992 kg / l (EN 12190:2000)

Wytrzymałość na zginanie

po 1 dniu 3,1 MPa
po 7 dniach 6,7 MPa
po 28 dniach 9,8 MPa

Wytrzymałość na ściskanie

po 1 dniu 33,7 MPa
po 7 dniach 60,7 MPa
po 28 dniach 65,4 MPa