ISOTAL

Mieszanka cementowa do zalewania szczelin i do kotwienia

ISOTAL to mieszanka cementowa na bazie piasków kwarcowych, cementu portlandzkiego. Zawiera specjalne domieszki uplastyczniające i redukujące skurcz. Do zalewania konstrukcji stalowych, do kotwienia, do podlewania podstaw maszyn, fundamentów i do zalewania szczelin przy zastosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń budynków.

Właściwości produktu
  • bezskurczowa
  •  wysoka początkująca i końcowa wytrzymałość na ściskanie
  •  dobra płynność
  •  nie zawiera chloru
Pobierz ISOTAL

Typ produktu

Materiał na bazie cementu, wyselekcjonowanych kruszyw oraz domieszek chemicznych

Uziarnienie

Dmax: 3,15 mm ( EN 12192-1:2002)

Gęstość

- gęstość nasypowa: 1,42 kg/l (EN 12192-1:2002)
- gęstość świeżej zaprawy: 2,26 kg/l
- gęstość związanej zaprawy: 2,195 kg/l

Wytrzymałość na zginanie (EN 12190:2000)

Po 1 dniu – 5,5 MPa
Po 7 dniach – 8,1 MPa
Po 28 dniach – 9,8 MPa

Wytrzymałość na ściskanie (EN 12190:2000)

Po 1 dniu – 40,9 MPa
Po 7 dniach – 57,3 MPa
Po 28 dniach – 74,3 MPa

Rozszerzalność objętościowa w formie plastikowej

+ 0,4 vol.% (wg wewnętrznej metody badań)

Skurcz liniowy

≤ 0,3% (EN 12617-1:2003)

Grubość warstwy

20-120 mm