FORFIBRE PP

Polipropylenowe włókna do betonów

FORFIBRE PP to  mikrozbrojeniowe, polipropylenowe włókna do betonów i zapraw, cięte na długość 12 mm. Wykonane są z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu. Włókna mogą być dodawane do każdej typowej mieszarki betonu, betonowozu lub miksokreta. Materiał może być dodawany również do gotowej mieszanki betonowej, wówczas należy zapewnić odpowiedni czas mieszania – minimum 1 min/m³ betonu lub zaprawy.
W sprawach związanych z przygotowaniem projektu i technologii wykonania betonu zaleca się konsultacje z technologiem i projektantem.

Polipropylenowe włókna do betonów ForFiber PP 12 mm miesza się tak długo aż nie będą one równomiernie rozmieszczone w betonie. Stosuje się taką ilość włókna aby zapewnić ekonomiczny i równomierny ich rozkład. Włókna są odporne na uszkodzenia podczas mieszania.

Zasady pielęgnacji betonu nie ulegają zmianie pomimo dodania włókien polipropylenowych ForFiber PP 12 mm.

Właściwości produktu
  • Ograniczenie skurczu świeżego betonu i obniżenie ryzyka pęknięć
  •  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska bleeding’u
  •  Wzrost wytrzymałości początkowej
  •  Zwiększona odporność na działanie mrozu i soli
  •  Wzrost odporności na ogień, brak odprysków, brak zbijania się włókien
  •  Wyższa odporność na uderzenia i ścieranie
  •  Brak konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
  •  Eliminacja korozji zbrojenia stalowego
Pobierz FORFIBRE PP

Produkty powiązane

włókno polimerowe do betonu FORFIBRE HD
Strukturalne włókna polimerowe