System dylatacji ForFlex PU 40 marki Formatiq został zastosowany na powierzchni całego nowobudowanego placu składowego przy nabrzeżu Przemysłowym w Gdańsku.