Zdjęcia z realizacji posadzki dekoracyjnej, samorozlewnej, szlifowanej – KORODUR TRU PC kolor szary z widocznymi ziarnami kruszyw twardych. Więcej informacji o posypce >> TUTAJ.

Zastosowany materiał

posypka: KORODUR TRU PC kolor szary

impregnaty: ForLit Nano, ForLit Nano Finish

Powierzchnia

400m²