CERAMIKA Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM

Okładziny ścian zewnętrznych płytami ceramicznymi zajmują w budownictwie już swe stałe miejsce. Ceramika jako materiał budowlany posiada bardzo specyficzne i wielostronne właściwości wykorzystywane w elewacjach zewnętrznych. Wyroby ceramiczne zaliczane są do grupy silikatów. Chodzi o wyroby nieorganiczne niemetalowe, pozyskiwane przez obróbkę cieplną najczęściej surowców naturalnych zawierających tlenki krzemu. Do podstawowych właściwości charakteryzujących ceramikę zaliczane są mrozoodporność, przewodnictwo cieplne, nasiąkliwość, wytrzymałość na zginanie, twardość, odporność chemiczna, żaroodporność.

Właściwości produktu

Właściwości techniczne  konstrukcji elewacyjnej FRONTECH II oraz kotwy elewacyjne FRONTECH II pozwalają,  w przypadku niewidocznego mocowania okładzin elewacyjnych, na kotwienie ceramiki od gr. 8 mm do gr. 13 mm przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny kompletnego systemu elewacyjnego. Najczęściej stosowanymi wymiarami płyt dla mocowania niewidocznego są formaty od 600 x 300 mm do 1200 x 600 mm. Zaletą okładzin ceramicznych jest odporność na zmiany temperatur, niepalność, dobre właściwości mechaniczne, prosta konserwacja, możliwość niewidocznego mocowania.