Řadové domy Pod Císařkou

  • W obliczu / thermoholz
  • wymiar / ...
  • metoda mocowania / niewidoczne mocowanie
  • miejscowość / Praha