Realizacja nowej posadzki betonowej na posypce Tal M Synt marki Kema. Hala firmy kurierskiej DPD w Dorotowie. TAL M-SYNT 2 jest to mineralna, sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych. Utwardza powierzchnie nowowykonywanych posadzek oraz warstw betonowych. Ponadto poprawia właściwości mechaniczne, ponadto zwiększa odporność na ścieranie powierzchni posadzek przemysłowych oraz innych warstw betonowych. Więcej informacji o posypce >> Tal M Synt