Mineralny jastrych cementowy Neodur i krzemian do betonu Forsil

Referencja posadzek przemysłowych na inwestycji firmy Opel w Tychach. Została ona przeprowadzona w oparciu o mineralny jastrych cementowy niemieckiej formy korodur Neodur He 65 w warstwie 10mm. Do impergnacji zastosowano krzemian do betonu produkcji Formatiq o nazwie Fosil.

Inwestycja

 

Opel Tychy

Zastosowane produkty

 

Neodur He 65

Forsil