Impregnaty do betonu – dobre opinie

Realizacja wykonania posadzki przemysłowej w hali magazynowej firmy Werner Kenkel w Bochni. Użyta posypka DST Firmy Kema i impregnaty do betonu marki Formatiq.

Miejsce

Bochnia Werner Kenkel ul. Mitery 7

Zastosowane produkty

posypka Tal M Synt

impregnat do betonu ForLit, ForLihium Finish